תנ"ך - דניאל פרק ג פסוק ט - ענו ואמרין לנבוכדנצר מלכא מלכא לעלמין חיי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...