תנ"ך - ספר דניאל פרק ד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים