תנ"ך - דניאל פרק ד פסוק ב - חלם חזית וידחלנני והרהרין על־משכבי וחזוי ראשי יבהלנני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...