תנ"ך - להן מלכא מלכי ישפר עליך עלך וחטיך וחטאך בצדקה פרק ועויתך במחן ענין הן תהוה ארכה לשלותך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...