תנ"ך - דניאל פרק ד פסוק לב - וכל־דארי דירי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ודירי ארעא ולא איתי די־ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...