תנ"ך - דניאל פרק ה פסוק יט - ומן־רבותא די יהב־לה כל עממיא אמיא ולשניא הוו זאעין זיעין ודחלין מן־קדמוהי די־הוא צבא הוה קטל ודי־הוה צבא הוה מחא ודי־הוה צבא הוה מרים ודי־הוא צבא הוא משפל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...