תנ"ך - דניאל פרק ה פסוק ז - קרא מלכא בחיל להעלה לאשפיא כשדיא כשדאי וגזריא ענה מלכא ואמר׀ לחכימי בבל די כל־אנש די־יקרה כתבה דנה ופשרה יחונני ארגונא ילבש והמונכא והמניכא די־דהבא על־צוארה ותלתי במלכותא ישלט: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...