תנ"ך - דניאל פרק ו פסוק יב - אדין גבריא אלך הרגשו והשכחו לדניאל בעה ומתחנן קדם אלהה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...