תנ"ך - דניאל פרק ו פסוק כט - ודניאל דנה הצלח במלכות דריוש ובמלכות כורש פרסיא פרסאה: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...