תנ"ך - דניאל פרק ז פסוק כ - ועל־קרניא עשר די בראשה ואחרי די סלקת ונפלו ונפלה מן־קדמיה קדמה תלת וקרנא דכן ועינין לה ופם ממלל רברבן וחזוה רב מן־חברתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...