תנ"ך - באתר דנה חזה הוית בחזוי ליליא וארו חיוה רביעיה רביעאה דחילה ואימתני ותקיפא יתירה ושנין די־פרזל לה רברבן אכלה ומדקה ושארא ברגליה ברגלה רפסה והיא משניה מן־כל־חיותא די קדמיה קדמה וקרנין עשר לה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...