תנ"ך - דניאל פרק ז פסוק ח - משתכל הוית בקרניא ואלו קרן אחרי זעירה סלקת ביניהון ביניהן ותלת מן־קרניא קדמיתא אתעקרו אתעקרה מן־קדמיה קדמה ואלו עינין כעיני אנשא בקרנא־דא ופם ממלל רברבן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...