תנ"ך - ומראה הערב והבקר אשר נאמר אמת הוא ואתה סתם החזון כי לימים רבים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...