תנ"ך - בשנת אחת לדריוש בן־אחשורוש מזרע מדי אשר המלך על מלכות כשדים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...