תנ"ך - כאשר כתוב בתורת משה את כל־הרעה הזאת באה עלינו ולא־חלינו את־פני׀ ה' אלהינו לשוב מעוננו ולהשכיל באמתך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...