תנ"ך - וישקד ה' על־הרעה ויביאה עלינו כי־צדיק ה' אלהינו על־כל־מעשיו אשר עשה ולא שמענו בקלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...