תנ"ך - הטה אלהי ׀ אזנך ושמע פקחה פקח עיניך וראה שממתינו והעיר אשר־נקרא שמך עליה כי׀ לא על־צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על־רחמיך הרבים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...