תנ"ך - שבעים שבעים נחתך על־עמך׀ ועל־עיר קדשך לכלא הפשע ולחתם ולהתם חטאות חטאת ולכפר עון ולהביא צדק עלמים ולחתם חזון ונביא ולמשח קדש קדשים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...