תנ"ך - ספר עזרא

Book of Ezra

מספר הסדרים: 4

מספר הפרשיות: 166

מספר הפרקים: 10

מספר הפסוקים: 280

מספר המילים: 3754

מספר האותיות: 15762