תנ"ך - ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר־ה' מפי ירמיה העיר ה' את־רוח כרש מלך־פרס ויעבר־קול בכל־מלכותו וגם־במכתב לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...