תנ"ך - עזרא פרק א פסוק י - כפורי זהב שלשים ס כפורי כסף משנים ארבע מאות ועשרה כלים אחרים אלף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...