תנ"ך - כה אמר כרש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלהי השמים והוא־פקד עלי לבנות־לו בית בירושלם אשר ביהודה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...