תנ"ך - עזרא פרק י פסוק כב - ומבני פשחור אליועיני מעשיה ישמעאל נתנאל יוזבד ואלעשה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...