תנ"ך - עזרא פרק י פסוק כח - ומבני בבי יהוחנן חנניה זבי עתלי: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...