תנ"ך - עזרא פרק י פסוק מג - מבני נבו יעיאל מתתיה זבד זבינא ידו ידי ויואל בניה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...