תנ"ך - עזרא פרק ב פסוק א - ואלה׀ בני המדינה העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצור נבוכדנצר מלך־בבל לבבל וישובו לירושלם ויהודה איש לעירו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...