תנ"ך - עזרא פרק ב פסוק יב - בני עזגד אלף מאתים עשרים ושנים: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...