תנ"ך - עזרא פרק ב פסוק לא - בני עילם אחר אלף מאתים חמשים וארבעה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...