תנ"ך - עזרא פרק ב פסוק נח - כל־הנתינים ובני עבדי שלמה שלש מאות תשעים ושנים: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...