תנ"ך - עזרא פרק ב פסוק סד - כל־הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלש־מאות ששים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...