תנ"ך - ומראשי האבות בבואם לבית ה' אשר בירושלם התנדבו לבית האלהים להעמידו על־מכונו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...