תנ"ך - ספר עזרא פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים