תנ"ך - ויסדו הבנים את־היכל ה' ויעמידו הכהנים מלבשים בחצצרות והלוים בני־אסף במצלתים להלל את־ה' על־ידי דויד מלך־ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...