תנ"ך - ויכינו המזבח על־מכונתיו כי באימה עליהם מעמי הארצות ויעל ויעלו עליו עלות לה' עלות לבקר ולערב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...