תנ"ך - מיום אחד לחדש השביעי החלו להעלות עלות לה' והיכל ה' לא יסד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...