תנ"ך - ספר עזרא פרק ד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים