תנ"ך - ספר עזרא פרק ו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים