תנ"ך - עזרא פרק ו פסוק א - באדין דריוש מלכא שם טעם ובקרו׀ בבית ספריא די גנזיא מהחתין תמה בבבל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...