תנ"ך - עזרא פרק ו פסוק י - די־להון מהקרבין ניחוחין לאלה שמיא ומצלין לחיי מלכא ובנוהי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...