תנ"ך - עזרא פרק ו פסוק יט - ויעשו בני־הגולה את־הפסח בארבעה עשר לחדש הראשון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...