תנ"ך - ומה חשחן ובני תורין ודכרין ואמרין ׀ לעלון ׀ לאלה שמיא חנטין מלח׀ חמר ומשח כמאמר כהניא די־בירושלם להוא מתיהב להם יום ׀ ביום די־לא שלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...