תנ"ך - עזרא פרק ז פסוק כז - ברוך ה' אלהי אבתינו אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את־בית ה' אשר בירושלם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...