תנ"ך - ויבא ירושלם בחדש החמישי היא שנת השביעית למלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...