תנ"ך - עזרא פרק ח פסוק יח - ויביאו לנו כיד־אלהינו הטובה עלינו איש שכל ס מבני מחלי בן־לוי בן־ישראל ושרביה ובניו ואחיו שמנה עשר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...