תנ"ך - ואחרי כל־הבא עלינו במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדלה כי׀ אתה אלהינו חשכת למטה מעוננו ונתתה לנו פליטה כזאת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...