תנ"ך - ספר נחמיה

Book of Nehemiah

מספר הסדרים: 6

מספר הפרשיות: 138

מספר הפרקים: 13

מספר הפסוקים: 405

מספר המילים: 5312

מספר האותיות: 22507