תנ"ך - נחמיה פרק א פסוק א - דברי נחמיה בן־חכליה ויהי בחדש־כסלו כסליו שנת עשרים ואני הייתי בשושן הבירה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...