תנ"ך - והם עבדיך ועמך אשר פדית בכחך הגדול ובידך החזקה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...