תנ"ך - ספר נחמיה פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים