תנ"ך - נחמיה פרק יב פסוק י - וישוע הוליד את־יויקים ויויקים הוליד את־אלישיב ואלישיב את־יוידע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...